architecture representation urban actuation model architectural model

REGENERACIÓN BARRIO | ESCALA: 1:100 | BASE: 900×450 cm | Tablero de fibra pintado | 2017